technische-poly.jpg

Nylon is de triviale naam voor een groep synthetische polymeren, die tot de groep van polyamiden behoren. Nylon kent vele toepassingen: van panty tot kunstgewricht en van muurplug tot klimtouw ook in de automobielindustrie wordt PA veel toegepast. De meeste nylonsoorten worden gesynthetiseerd door condensatiepolymerisatie (polycondensatie) van een dicarbonzuur en een diamine. Er ontstaat een copolymeer waarbij de beide monomeren elkaar in de polymeerketen afwisselen. De bekendste variant is nylon-6,6: de eerste 6 staat voor de 6 koolstofatomen van het diamine (1,6-hexaandiamine) en de tweede 6 voor de 6 koolstofatomen van het dicarbonzuur (adipinezuur). Er is ook nylon-4,6 dat bestaat uit putrescine en adipinezuur. Belangrijke eigenschappen van nylons zijn de stijfheid en het smeltpunt. Deze worden bepaald door de krachten waarmee de koolstofketens elkaar aantrekken. Hoe sterker de moleculen elkaar aantrekken, hoe dichter ze in kristallijne vorm tegen elkaar zullen liggen en hoe moeilijker het zal zijn om de band tussen de ketens te verbreken, door fysieke kracht of temperatuursverhoging.
POM

Engineering kunststoffen matrix

Nylon

Meer informatie? Bel snel, Tel. 038 - 447 93 25

Wij zijn gewend uw vraag snel in behandeling te nemen.